O násReklamační řádJak nakupovatJak odprodatKontaktObchodní podmínky
Kategorie
Facebook

REKLAMACE:

1.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

2.PC komponenty a komponenty do notebooků jsou oprávnění montovat jen osoby způsobilé (elektrikář).Při neodborné montáži komponent ,záruka zaniká.

3.Při reklamaci komponent přiložte prosím protokol od osoby způsobilé k montáží .A to i s identifikačními údaji,aby jsme případně škodu mohli vymáhat po osobě co ji způsobila.

4.Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením, dopravou a neodbornými zásahy.

5.Sériová čísla, záruční přelepky a produktové kódy nesmí být poškozeny nebo odstraněny.

6.U zboží charakteru software je možno reklamovat pouze fyzickou nečitelnost médií, okamžikem odstranění ochranných prostředků záruka zaniká.

7.U zboží kde nebyla zjištěna žádná závada, za kterou by byl odpovědný Prodávající, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu náklady na přezkoušení .

8.Odpovědnost Prodávajícího z titulu vad na zboží dle těchto VOP se řídí v neupravených částech Obchodním zákoníkem. Záruční doba je uvedena na pokladním dokladu (faktuře), popř. dodacím listu, přičemž v případě, není-li záruční doba uvedena, platí záruční doba poskytovaná výrobcem. Běh záruční doby počíná dnem dodání zboží kupujícímu, tj. převzetím zboží kupujícím, předáním zboží přepravci, nebo okamžikem, kdy zboží opustilo sklad prodávajícího za účelem jeho odeslání kupujícímu.

9.Způsob odstranění vad určuje vzhledem k povaze zboží výhradně Prodávající, a to případně prostřednictvím svého servisního střediska., přičemž toto může rozhodnout o následujících způsobech vyřízení oprávněné reklamace (oprava zboží, sleva z ceny zboží, výměna zboží či odstoupení od smlouvy s následným dobropisem). Prodávající upozorňuje, že primárně je reklamace vyřizována opravou zboží. Při výdeji zboží z opravy je Kupující na dokladu „výdej z opravy" informován o způsobu řešení reklamace. O dobu řešení reklamace se přiměřeně prodlužuje záruční lhůta zboží, jejíž běh ovšem i v případě řešení reklamace výměnou zboží počíná ode dne dodání, resp. koupě původního zboží Kupujícím dle bodu 8. Způsob a průběh vyřízení je Prodávajícím archivován.

10.Snahou Prodávající je vyřešit reklamace způsobem popsaným v bodě 9.  ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení doručením řádné reklamace a zboží Prodávajícímu, resp. jeho servisnímu středisku. Prodávající je oprávněn k prodloužení uvedené lhůty ze zvláštních důvodů (např. nutnost delšího testování, potřeba zaslání zboží do zahraniční k výrobci apod.) Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo vyreklamované zboží vráceno .

11. V případě, že Kupující zboží koupené od Prodávajícího prodal dalším osobám (např. v postavení tzv. distributora), je Kupující povinen zajistit pro toto zboží záruční i pozáruční servis tohoto zboží na vlastní náklady.

 

12.Použitou věc nelze reklamovat proto, že je opotřebená. A neuspějete ani s reklamací, ve které byste reklamovali kaz, o němž jste věděli před koupí nebo na který jste dostali předem slevu.

13.Na použité zboží poskytujeme zákonnou záruku 12 měsíců § 626 odst. 3 občanského zákoníku (na skryté vady ,při prodeji).Pokud je v záruce od výrobce,dodáme Vám záruční list a nebo vystavíme doklad s příslušnou zárukou.

14.POKUD U NÁS ZAKOUPENÉ KOMPONENTY NEJSOU KOMPATIBILNÍ S VAŠÍM ZAŘÍZENÍM , TYTO KOMPONENTY NEREKLAMUJEME , NEMĚNÍME A ANI NEVRACÍME PENÍZE . PROSÍM PŘEDEM SI OVĚŘTE KOMPATIBILITU !